Medlemsbrev

Seniorernas taltur i den allmänpolitiska debatten på partidagen 2024

Vi kan nästan dagligen läsa eller höra om hur boende-enheter som måste dra ner på verksamheten eller till och med stänga på grund av personalbrist. Läs mera »
Kjell Wennström
15.06.2024 kl. 15:10

En SFP-röst i Bryssel är viktig även för seniorerna

EU-valet. Seniorförbundets styrelse träffades i Helsingfors 24.5. Efter mötet ordnades en EU-valpanel med EU-kandidaten Anton Nilsson, förbundets ordförande och två vice ordförande.Läs mera »
Kjell Wennström
04.06.2024 kl. 09:03

Ordförande Kjell Wennströms inlägg i den allmänpolitiska debatten vid partifullmäktige 25.5

Seniorerna har valt som sitt motto att “alla ska kunna vara delaktiga och ha möjlighet att påverka” - även på äldre dar. Men det är nog faktiskt ett motto som gäller oss alla - gammal som ung, man som kvinna osv. Läs mera »
Kjell Wennström
25.05.2024 kl. 13:58

Nedskärningar i välfärden

I årets rambudgetsförhandlingar har behovet av nedskärningar på ytterligare 3 miljarder euro kommit upp. Vilket i huvudsak torde bero på de räntehöjningar som gjordes på statsskulden senaste år. Vi blir alltså påminda om att statsskulden borde minskas, men nedskärningarna i statens utgifter är en smärtsam process. Vi vill inte bli av med uppnådda förmåner. En viktig princip i nedskärningarna är jämlikhetsprincipen och en annan är att värna om dem som har de minsta inkomsternaLäs mera »
Kjell Wennström
11.05.2024 kl. 07:08

Pressmeddelande

Svenska Folkpartiets seniorförbund, Svenska Seniorer i Finland valde Kjell Wennström till ordförande för verksamhetsåret 2024 vid föreningens årsmöte i Vasa.Läs mera »
Kjell Wennström
22.03.2024 kl. 09:31

Pressmeddelande

Kjełl Wennström ställer sig till förfogande för omval till ordförande för Svenska Seniorer i Finland.Läs mera »
Kjell Wennström
10.03.2024 kl. 09:27

Presidenten bör visa en stark värdegrund.

Presidenten som ska leda Finlands utrikes- och säkerhetspolitik har egentligen ingen direkt funktion inom inrikespolitiken men bör vara en person med tydlig värdegrund, en förebild för gemensamma värderingar. En värdegrund som baserar sig på rättvisa och värnar om vår kultur, bildning och tolerans som viktiga källor för den nationella identiteten.Läs mera »
Kjell Wennström
16.01.2024 kl. 09:35

Desinformation eller falsk information?

Samhället verkar ha en övertro till det fantastiska med internet som den allt överskuggande informationskanalen. Visst är nätet många gånger en bra informationskanal med sina olika sökmaskiner. Tyvärr ger de dock lite olika svar och resultat. Den stora frågan är och blir - var hittar vi korrekt information? Måste man bli nörd för att klara sig i framtiden eller räcker det med vanligt bondförnuft?Läs mera »
Kjell Wennström
08.12.2023 kl. 20:28

Delaktighet och möjlighet att påverka

Seniorernas inlägg i den allmänpolitiska debatten vid partifullmäktige den 25-26.11.2023Läs mera »
Kjell Wennström
27.11.2023 kl. 10:07

”Det måste gå att få info om välfärdsområdenas planer i tid också på svenska”

Vården. Välfärdsområdena har det lagstadgade ansvaret för att göra upp en regional välfärdsplan. En plan som ska utgöra den gemensamma planen för hur de berörda regionala aktörerna ska bygga upp välfärden i regionen.Läs mera »
Kjell Wennström
31.10.2023 kl. 16:14