Aktuellt

Nedskärningar i välfärden

I årets rambudgetsförhandlingar har behovet av nedskärningar på ytterligare 3 miljarder euro kommit upp. Vilket i huvudsak torde bero på de räntehöjningar som gjordes på statsskulden senaste år. Vi blir alltså påminda om att statsskulden borde minskas, men nedskärningarna i statens utgifter är en smärtsam process. Vi vill inte bli av med uppnådda förmåner. En viktig princip i nedskärningarna är jämlikhetsprincipen och en annan är att värna om dem som har de minsta inkomsternaLäs mera »
11.05.2024 kl. 07:08

Pressmeddelande

Svenska Folkpartiets seniorförbund, Svenska Seniorer i Finland valde Kjell Wennström till ordförande för verksamhetsåret 2024 vid föreningens årsmöte i Vasa.Läs mera »
22.03.2024 kl. 09:31

Pressmeddelande

Kjełl Wennström ställer sig till förfogande för omval till ordförande för Svenska Seniorer i Finland.Läs mera »
10.03.2024 kl. 09:27

Presidenten bör visa en stark värdegrund.

Presidenten som ska leda Finlands utrikes- och säkerhetspolitik har egentligen ingen direkt funktion inom inrikespolitiken men bör vara en person med tydlig värdegrund, en förebild för gemensamma värderingar. En värdegrund som baserar sig på rättvisa och värnar om vår kultur, bildning och tolerans som viktiga källor för den nationella identiteten.Läs mera »
16.01.2024 kl. 09:35

Desinformation eller falsk information?

Samhället verkar ha en övertro till det fantastiska med internet som den allt överskuggande informationskanalen. Visst är nätet många gånger en bra informationskanal med sina olika sökmaskiner. Tyvärr ger de dock lite olika svar och resultat. Den stora frågan är och blir - var hittar vi korrekt information? Måste man bli nörd för att klara sig i framtiden eller räcker det med vanligt bondförnuft?Läs mera »
08.12.2023 kl. 20:28

Delaktighet och möjlighet att påverka

Seniorernas inlägg i den allmänpolitiska debatten vid partifullmäktige den 25-26.11.2023Läs mera »
27.11.2023 kl. 10:07

”Det måste gå att få info om välfärdsområdenas planer i tid också på svenska”

Vården. Välfärdsområdena har det lagstadgade ansvaret för att göra upp en regional välfärdsplan. En plan som ska utgöra den gemensamma planen för hur de berörda regionala aktörerna ska bygga upp välfärden i regionen.Läs mera »
31.10.2023 kl. 16:14

Bedöm konsekvenserna för glesbygden

Det kanske inte går att jämlikt ordna tjänsterna ute på landsbygden eller i skärgården påsamma sätt som i tätorter, men man borde via en konsekvensbedömning sträva efter jämlikhet. På grund av avstånden i en glesbygd kan en centralisering ställa till med problem liksom även upphandlingen.Läs mera »
23.10.2023 kl. 11:10

Trygga äldreboenden

Seniorförbundet omfattar välfärdsområdenas strävan att övergå från tyngre vårdformer till lättare och mera öppen vård. Vi vill ändå betona att övergången ska planeras och att det tar tid. De äldre som idag bor på serviceboenden med heldygnsomsorg bör få bo kvar och samtidigt skall service erbjudas dem som har möjlighet att bo hemma eller om de önskar flytta till någon form av gemenskapsboende.Läs mera »
08.09.2023 kl. 09:03

Seniorerna stöder SFP:s regeringsmedverkan

Förbundet för Svenska Seniorer i Finland ordnade en välbesökt träff på Furirbostället i Oravais måndagen den 7.8.2023. Dagen efter höll förbundet styrelsemöte och beslöt att uttala sitt stöd för partiordförande Anna-Maja Henriksson och hennes kolleger i regeringsarbetet.Läs mera »
08.08.2023 kl. 10:00