SVENSKA SENIORERS GRAFIK OCH PRESSBILDER

Svenska seniorer följer moderpartiets SFP:s grafik.

Anvisningar om SFP:s grafiska profil och logotyp finns i partiets grafiska manual.

Kontakta info@sfp.fi om du har frågor angående SFP:s grafik.

Förbundets logotyp

Ladda ner

 

Regionföreningarnas logotyper

Botniaseniorernas logotyp, Österbotten 

Ladda ner

 

Seniorernas i Nyland logotyp

Ladda ner

 

Seniorernas i Åboland logotyp

Ladda ner