Förbundet svenska seniorer i Finland

För de svenskspråkiga äldres medborgerliga rättigheter,
modersmål och samhällsbyggande verksamhet.

Svenska folkpartiet har förnyat sitt äldrepolitiska program

Vi lever allt längre och är friskare än tidigare, men behovet av olika samhällstjänster ökar hos de äldre. Vår befolkning behöver service och aktiviteter för att må bra och klara förändringar som åldrandet för med sig. 

Här kan du bekanta dig närmare med det Äldrepolitiska programmet...