Förbundet svenska seniorer i Finland

För de svenskspråkiga äldres medborgerliga rättigheter,
modersmål och samhällsbyggande verksamhet.

Seniorerna ordnar en EU-valpanel

Förbundet Svenska Seniorer i Finland rf ordnar en EU-VALPANEL och valdebatt

Fredagen den 24 maj 2024 kl 16:30 - 18:30                                    på G27, Georgsgatan 27, 6 våningen

Före panelen bjuder seniorerna på något lagom lätt att äta och dricka f.o.m. kl 16:00.

För dem som inte har möjlighet att komma på plats och lyssna på debatten erbjuder vi en möjlighet att följa med diskussionen på nätet.

Ni kan följa med Seniorernas EU-valpanel via denna länk.

Debatten börjar kl 17:00

Var aktiva - delta och påverka!