Tillbaka

Helsingforskretsen 14.9.2023

19.09.2023 kl. 17:25
På Helsingforskretsens styrelsemöte var huvudtemat en diskussion om regeringsprogrammet och det kommande presidentvalet i januari och februari 2024 samt EU-valet 9.6.2024.
Partisekreterare Fredrik Guseff presenterade regeringsprogrammet och nämnde att skrivningen om näringslivet och sysselsättningen var ett tydligt profilområde för Samlingspartiet medan invandringen var ett tydligt tyngdpunktsområde för Sannfinländarna. Då skrivningarna om dessa områden även är mycket viktiga för SFP förstår man att förhandlingarna kring dessa frågor flera gånger kärvade till sig. Överlag fick SFP in många skrivningar om det svenska språket i programmet.

Man kan vänta sig att det denna höst uppstår hårda diskussioner med arbetsmarnadsorganisationerna kring de änringar i avtalsförhandlingarna som finns inskrivna i regeringsprogrammet.