Tillbaka

Finlands befolkningsstruktur är skrämmande.

13.01.2023 kl. 10:40
Den 1.1.2023 tog de nya välfärdsområdena över äldreomsorgen just när de stora
åldersklasserna börjar komma in i det skede av livet när de börjar behöva mer vård och
omsorg.
De stora åldersklasserna som föddes efter andra världskriget förändrade landets befolkningsutveckling radikalt. Efter krigsslutet sköt födelsetalet i höjden under några rekordår, varefter det långsamt började sjunka. Ett gott förebyggande arbete har medfört att de äldre lever längre och friskare än tidigare generationer, men detta skjuter bara på problemet.

De kommande åren kommer vi och välfärdsområdena att skörda det som såddes efter kriget. Ett rekordantal äldre kommer att behöva vård och omsorg. Samtidigt kommer ett stort antal vårdare att gå i pension samtidigt som väldigt få ungdomar väljer att utbilda sig till vårdare. Om vi därtill beaktar de nya bemanningskravet 0,7 så får vi en ekvation som är svår
att lösa.

Välfärdsområdena får ta över en äldreomsorg som dimensionerats enligt en befolkningsstruktur från tiden före och under krigen. Och nu ska välfärdsområdena på några år uppgradera den till en nivå enligt rekordåren efter krigen, samtidigt som utbildningen av nya vårdare under många år har anpassats efter dagens behov - inte morgondagens behov!
 
Vem löser den gordiska knuten?
 
Med det antal äldre som vi har och kommer att få riskerar vi gå mot en total kollaps. Det enda som kan rädda situationen är att de som idag är 70+ hålls så friska som möjligt. Man kan utveckla strategier för upprätthållandet av hälsa och funktionsförmåga, men det ger oss bara lite respit. Här behövs betydligt fler och mångsidigare insatser på alla nivåer. Det gäller hela samhället, inte enbart vården och omsorgen. Från kommunernas förebyggande verksamhet till vården och omsorgen på äldre dar. De ”problem” som åldrandet medför är inget som kan vårdas bort. Samhället bör utformas så att det på riktigt kan karakteriseras som ett äldrevänligt, äldreanpassat samhälle, det gäller såväl den fysiska miljön som utbildningen, arbetsplatserna, transporter, aktiviteter osv.

Upp till kamp för att hindra en total omsorgskollaps i framtiden!
 
Svenska Seniorer i Finland r.f.
Kjell Wennström, ordförande 
Gunilla Jusslin, viceordförande
Björn Fant, viceordförande