Tillbaka

Seniorerna stöder SFP:s regeringsmedverkan

08.08.2023 kl. 10:00
Förbundet för Svenska Seniorer i Finland ordnade en välbesökt träff på Furirbostället i Oravais måndagen den 7.8.2023. Dagen efter höll förbundet styrelsemöte och beslöt att uttala sitt stöd för partiordförande Anna-Maja Henriksson och hennes kolleger i regeringsarbetet.

Seniorerna anser att det är viktigt att SFP är med i regeringen, som har som målsättning att stabilisera statens ekonomi. SFP deltar även aktivt i bekämpningen av den rasism som finns i vårt samhälle samt lyfter upp frågor i anslutning till de mänskliga rättigheterna.

För oss seniorer är möjligheterna till ett aktivt liv, god äldreomsorg samt möjlighet att fortsätta i arbetlivet för dem som så önskar angeläget. Vi vill se en jämlik tillgång till vård inom alla välfärdsområden och vi betonar möjligheten till både skriftlig och muntlig information på båda språken jämsides med de digitala tjänsterna.

Svenska Seniorer i Finland rf
Kjell Wennström, ordförande
Gunilla Jusslin, viceordförande
Björn Fant, viceordförande