Tillbaka

Trygga äldreboenden

08.09.2023 kl. 09:03
Seniorförbundet omfattar välfärdsområdenas strävan att övergå från tyngre vårdformer till lättare och mera öppen vård. Vi vill ändå betona att övergången ska planeras och att det tar tid. De äldre som idag bor på serviceboenden med heldygnsomsorg bör få bo kvar och samtidigt skall service erbjudas dem som har möjlighet att bo hemma eller om de önskar flytta till någon form av gemenskapsboende.
De privata boenden som idag finns och i framtiden kan fungera som gemenskapsboende bör tas med i planeringen inom välfärdsområdena.
Inom seniorrådgivningen är de viktigt att i tid diskutera det framtida boendet och även ta medanhöriga i diskussionen. Det är bra att testa olika digitala hjälpmedel redan innan personer flyttas till öppenvården, så att det senare känns tryggt att använda dem i den nya omgivningen.
Möjligheten till intervallvård är ofta en avgörande faktor när vård i hemmet planeras. En närståendevårdare som vårdar sin anhöriga har rätt att få avlastning. På så sätt klarar man vården i
hemmet en längre period. Förstärkning av ett hemrehabiliteringsteam och hemsjukhusverksamhet kan förlänga tiden hemma.
Utskrivning från jouren och sjukhusavdelningar bör skötas smidigt och uppföljning av vården i hemmet planeras i god tid. På så sätt involveras den närstående och det känns tryggare att ta över vården. Om det behövs en mer omfattande rehabilitering innan hemfärden borde den kunna ske på sjukhuset under en kortare period. Där finns geriatriker, fysio- och ergoterapeuter, näringssakkunniga och vid behov kan utprovning av hjälpmedel ordnas. Många av seniorerna bor långt från både sjukhusen och välfärdsstationerna och då kan en intensiv rehabilitering direkt i samband med sjukhusbesöket vara förnuftigare.
 
Svenska seniorer i Finland rf
Kjełl Wennström, ordförande
Gunilla Jusslin, viceordförande
Björn Fant, viceordförande